Υποστήριξε οικονομικά τις δράσεις για την Ελλάδα


Για τη Δημοκρατία

Για την αναγέννηση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της

Για τον Ελληνικό πολιτισμό

Για την προώθηση της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Για την αλλαγή και την πρόοδο

Για την κοινωνική αλλαγή και εξέλιξη της χώρας μας


Donation Information

I would like to make a donation in the amount of:

€1,000 €500 €100 €50

Other:

I would like to designate this donation to a specific fund

Designated Fund:

I would like this donation to automatically repeat each month

Donor Information

Add me to your mailing list

Please do not publish my name. I would like to remain anonymous.