Υποστήριξε οικονομικά τις δράσεις για την Ελλάδα


Για τη Δημοκρατία

Για την αναγέννηση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα – τη γενέτειρα της

Για τον Ελληνικό πολιτισμό

Για την προώθηση της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Για την αλλαγή και την πρόοδο

Για την κοινωνική αλλαγή και εξέλιξη της χώρας μας


[dgx-donate]