Γίνε ασκούμενος

Γίνε ασκούμενος και αποκόμισε τα οφέλη μιας επαγγελματικής πρακτικής στη Δημοκρατία Ιδεών.

Η Δημοκρατία Ιδεών δέχεται περιορισμένο αριθμό ασκουμένων για πρακτική εξάσκηση σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Οι ασκούμενοί μας συμμετέχουν σταδιακά σε όλες τις Πρωτοβουλίες του οργανισμού, με ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση καθηκόντων και υποχρεώσεων

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, ο ασκούμενος γνωρίζει και ασχολείται με θέματα πολιτικής, παιδείας, ενημέρωσης, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, δημοσιογραφικής γραφής, πολιτισμού και εθελοντισμού. Το πρόγραμμα ασκουμένων είναι έτσι δομημένο ώστε να παρέχει κατάρτιση στο σύνολο των πεδίων δράσεως του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα, ο κάθε ασκούμενος δύναται να επιλέξει κάποιο τομέα ειδίκευσης σύμφωνα με τις δικές του επαγγελματικές/ακαδημαϊκές φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα.

Δήλωσε συμμετοχή για την πρακτική άσκηση της Δημοκρατίας Ιδεών εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *