Υπόγραψε το αίτημα για Δημοκρατία

Αναγνωρίζοντας πως το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό αλλά καθαρά πολιτειακό (πρόβλημα των θεσμών και του Συντάγματος), έχω περιορίσει τις σχετικές δραστηριότητές μου στη μετάβαση προς ένα νέο σύνταγμα που θα σημαίνει και νέο Δημοκρατικό πολίτευμα.

Για το λόγο αυτό συμμετέχω στο δέλτα το οποίο καλεί το πολιτικό σύστημα να υποχωρήσει για να επέλθει επιτέλους η αναγέννηση της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Διάβασε και υπόγραψε το αίτημα για Δημοκρατία του δέλτα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *