ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ

Εκδοτικός οίκος με ειδίκευση στις ταξιδιωτικές, ιστορικές και πολιτικές εκδόσεις.

Εκτός από τις διαφόρου τύπου εκδόσεις, ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων διατηρεί το ιστολόγιο “Ινφογνώμων Πολιτικά” το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα διεθνών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, εκδίδει την εφημερίδα “Ποντιακή Γνώμη” και πραγματοποιεί διάφορες και ποικίλες πολιτιστικές, πολιτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Περισσότερα εδώ

  • Standard Post
  • Written by Σταύρος Καλεντερίδης in
  • Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *