ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΟΝΤΙΔΑ

Ένα Ίδρυμα προώθησης θεμάτων  πολιτισμού, ιστορίας και Δημοκρατίας

Η Λεοντίδα ήταν μια εκ των δέκα φυλών της Αρχαίας Αθήνας κατά την περίοδο γέννησης της Δημοκρατίας.

Το έργο του κοινωφελούς Ιδρύματος Λεοντίδα επικεντρώνεται σε θέματα Δημοκρατικής κληρονομιάς. Η κύρια δράση μας είναι η προσπάθεια πολιτιστικής  αναστήλωσης της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.

Περισσότερα εδώ

  • Standard Post
  • Written by Σταύρος Καλεντερίδης in