ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πολιτική παιδεία για όλους τους πολίτες

Η Δημοκρατία Ιδεών, παρουσιάζει μια ετήσια σειρά διαλέξεων πολιτικής φύσης και προσφέρει ποιοτική πολιτική παιδεία για κάθε πολίτη.

Βασική ιδέα της Σχολής Πολιτικής είναι πως η πολιτική παιδεία είναι το απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει ο κάθε πολίτης να παρακολουθήσει με ευκολία  και διαύγεια την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και να έχει μια πιο ενεργή, ουσιαστική και παραγωγική συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών και την πολιτική ζωή της χώρας. Για το σκοπό αυτό, η Σχολή Πολιτικής διακρίνει τις βασικότερες κοινωνικοπολιτικές ελλείψεις και ανάγκες της Ελλάδας του σήμερα και αναλαμβάνει τις αντίστοιχες διαλέξεις από διδάσκοντες που συνδυάζουν τη θεωρητική συγκρότηση με την πρακτική εμπειρία και επαγγελματική επιτυχία στο αντικείμενό τους.

Περισσότερα εδώ

  • Standard Post
  • Written by Σταύρος Καλεντερίδης in